POPÜLER KÜLTÜR / Süperman Yahudi mi?

Süperman ve Yahudi inancı arasında paralellik olması, Süperman Yahudi mi? sorularına neden oluyor.

On-dokuncu(19) yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’daki vatanlarından karşı karşıya kaldıkları şiddetten dolayı çok sayıda Yahudi, Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmek zorunda kaldı.

Göçmenlerin arasında yer alan Jerry Siegel ve Joe Schuster’in aileleri, çocuklarının kısa süre sonra yaratacakları kahramanın temelini bu göçle atmış oldular.



Dönemin yükselen Yahudi karşıtlığı, Yahudilerin yaşanabilir bir dünya hayali kurmalarına neden oldu. Kimi vaat edilen toprakları düşlerken, kimi de süper kahramanların varlığıyla bu hayallerini gerçekleştirme arayışına girdiler.

Jerry Siegel ve Joe Schuster’in yarattığı Süperman karakteri, Yahudilerin Musa’nın liderliğinde Mısır’dan göç etmesi, isim, kimliğini saklamak zorunda kalması gibi Yahudilerle özdeşleşen özellikleri ve tarihi referansa sahipti.

Jerry Siegel ile ilgili görsel sonucu

Anti Semitizmden kaçan bir ailenin çocuğu olarak Jerry Siegel, Süperman’i nasıl yarattıklarını şu sözlerle açıklıyor: ”Beni 30’lu yıllarda Süperman’i yaratmaya iten neydi?” diye sorarak başlıyor ve devam ediyor.

” Nazi Almanya’sında baskıya uğrayan ve katledilen çaresiz Yahudileri duyuyor ve okuyordum… ezilenlerin yaşadıklarını gösteren filmler izliyordum. Ezilen kitlelere bir şekilde yardım etmek için çok büyük bir istek hissettim. Kendime bile zar zor yardım edebiliyorken onlara nasıl yardım edebilirdim?”



Süperman bu sorunun cevabı oldu.

Birçok açıdan Yahudi tarihi ve Süperman’in hayat öyküsü birbirine benziyor. Mısır Firavunu bütün Yahudi erkek çocuklarının öldürülme emrini verdiğinde, ailesi Musa’yı bir sepete yerleştirerek nehir kıyısına bırakır. Süperman de benzer şekilde, gezegeninin imhasından ailesinin sepet benzeri bir uzay gemisine yerleştirmesi sonucu dünyaya gönderilerek kurtulur. Ayrıca Süperman’in gerçek adı –Kal-El– İbranice ”Tanrının sesi” anlamına geliyor. Süperman’in sahip olduğu yetenekler de Yahudi geleneğiyle bağlantılı. Örneğin 17. yüzyılda Praglı bir haham, Yahudileri pogromlardan korumak için kilden bir golem yapar. Golemin, Yahudi cemaatini kötülüklere karşı koruyacak inanılmaz bir güce sahip olduğu düşünülür.

Schuster ve Siegel’in aileleri gibi Süperman de gezegenindeki kaos ve şiddetten kaçar. Süperman’in Krypton gezegenine dyduğu özlem ve pişmanlık, ülkelerini terk eden milyonlarca Yahudi’ninkine benzer.

Yahudiler Amerika’ya varır varmaz asimilasyonu benimseyerek isimlerini ve yaşantılarını değiştirirler. Çoğu gizli olarak inançlarını sürdürmeye devam eder. Süperman de Yahudiler gibi gizli bir kimliğe sahiptir: Kal-El olan adını Clark Kent olarak değiştirir ve topluma adapte olur. Jerry Siegel’in babası Mikhel Iankel Segalovich, ismini 1900’da New York’a geldikten sonra daha Amerikan olduğunu düşündüğü Michael Siegel olarak değiştirir.

Ä°lgili resim

Süperman, ABD, Almanya’ya savaş ilan etmeden önce Nazilerle mücadele eder. İkinci Dünya Savaşının ilk günlerinde hazırlanan The Man of Steel serisinde Süperman Hitler’in boynundan yakalar ve ”Çenenize kesinlikle Aryan olmayan bir yumruk yapıştırmak isterim” der.

Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels de ”Bu Süperman bir Yahudi!” diye yazar.



Bütün bunlar biraraya gelince Süperman Yahudi mi? sorusu daha kolay yanıtlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.