Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’u açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’u açıklıyor.

Albayrak, konuşmasına “Ekonomide atılması gereken adımlar nasıl olacak? Bugün birçok farklı önermeler olduğunu görüyoruz. Biz bu paketle ekonominin karşılaştığı temel sorunlara çözüm sağlayacağını düşündüğümüz adımların ilk aşamasını ele aldık” diye başladı.

Bu adımları hayata geçirecek güçlü iradeye ve uzun zamana sahip olduklarını belirten Albayrak, Türkiye’nin önünde 4.5 yıllık seçimsiz dönem olduğunu, gündemin ekonomide reform olduğunu söyledi.

Albayrak reformların başında finansal sektör olduğunu belirtti.

Tahsili gecikmiş alacakların bankalar için risk teşkil etmediğini bildiren Albayrak “Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak. Bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi strateji kapsamında ilk adımımız kamu bankalarının sermayesini güçlendirmek olacak” ifadesini kullandı.

‘BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK’

Albayrak şöyle devam etti:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL’lik devlet iç borçlanma senetlerini kamu bankalarına verecekler. Böylelikle kamu bankalarının sermaye yeterliliği ve likidite karşılama oranı artırılarak bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek.”

Albayrak’ın açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:

— Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.

— Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek.

— Bazı sorunlu kredilerin, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek.

— Enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu gibi fonlar oluşturacağız.

— Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak.

— Tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

— Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak.

— Vatandaşların kazançlarına göre bireysel, tamamlayıcı bir emeklilik sistemini yeniden ele alacağız, bununla birlikte kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz.

— Emeklilik sistemindeki reformla toplanan fonlar milli gelirin yüzde 10’unu bulacaktır.

‘SÖZLEŞMELİ TARIM YAYGINLAŞTIRILACAK’

— Kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teşvik edilmesini sağlayacak bir yapı FİKKO bünyesinde kurulacak.

— Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak.

— Kurumsal altyapılar tesis edilecek, kooperatifçiliğe odaklanılacak.

— Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla tarım kredi kooperatifi ile Sera AŞ. kurulacak. Sera AŞ. ile 2019’da 2 bin hektar, orta vadede 5 bin hektara ulaşılacak.

— Küçük baş hayvan sayısını 47 milyondan 100 milyona çıkaracağız.

— YEP’de 76 milyar dolar planlanan tasarrufun 44 milyar TL’si devreye alındı. Bütçede 76 milyar TL tasarruf hedefliyoruz.

— Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız, kurumlar vergisini daha rekabetçi noktaya taşıyacağız.

— Gelire göre artan vergilendirmeyi etkin hale getireceğiz.

— Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacak. Bu şekilde vergi tabana yayılacak.

‘VARLIK FONU STRATEJİK SEKTÖRLERE YATIRIM PLANLAMASI YAPACAK’

— İnşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada, ilgili kuruluşlar arasındaki e-imza’nın sürece dahil edilmesiyle sistemler entegre edilecek.

— İhracat-üretim stratejik planlamasında 7 stratejik sektör enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim.

— Varlık Fonu stratejik sektörlere yatırım planlaması yapacak.

— Bir diğer reform alanımız yargı alanı. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır. Uzun vadeli yatırımlar, öngörülübelir hukuk pratiğine yakından bağlıdır. Yargı reformu strateji belgesinin güncellenmesi çalışması devam ediyor. Yargı reformu strateji belgesi yakında bakanımız tarafından açıklanacak.

— Lojistik master planı bakanlığımız ve varlık fonumuz tarafından hazırlanacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.